Platforma edukacyjna Zamku Królewskiego w Warszawie

Platforma edukacyjna
 
 

Nasza oferta to gwarancja:

 • zdobywania i pogłębiania wiedzy o historii, sztuce, literaturze i kulturze Polski, Europy i świata
 • zajęcia w przestrzeni historycznej (apartamenty królewskie, sale sejmowe)
 • uczenia się przez kontakt ze źródłem historycznym, dziełem sztuki, oryginalnym obiektem, bogatymi zbiorami muzealnymi
 • zajęć prowadzonych przez przeszkoloną kadrę, wywodzącą się z głównych ośrodków akademickich warszawy
 • zdobywania wiedzy za pomocą autorskich, sprawdzonych metod dydaktycznych
 • zajęć interdyscyplinarnych w oparciu o treści z zakresu historii, historii ustroju, historii sztuki i literatury oraz historii obyczaju
 • pogłębiania świadomości historycznej, kulturowej i językowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych

Organizowane przez nas lekcje muzealne pozwalają nauczycielowi na:

 • realizację podstawy programowej
 • realizację celów wychowawczych
 • umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy z wielu źródeł
 • rozbudzenie w uczniach postawy aktywnego i świadomego uczestnictwa w procesie uczenia się
 • rozbudzenie w dzieciach i młodzieży świadomości związku emocjonalnego z historią narodu

Oferta edukacyjna Zamku jest realizacją podstawy programowej dla różnych poziomów nauczania w zakresie: języka polskiego, historii, edukacji społecznej, plastyki i muzyki zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Udostępniamy Państwu całkowicie przebudowaną Platformę Edukacyjną Zamku Królewskiego w Warszawie, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani ofertą Działu Oświatowego Zamku. Platforma jest narzędziem, które daje możliwość wyszukiwania tematów według różnych kategorii: wieku uczniów, tematu zajęć i okresu historycznego.

Wyszukiwarka informuje o następujących cechach każdej lekcji:

 • dostępności w wersji e-learningowej (multimedialnej)
 • możliwości odtworzenia na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach)
 • czy towarzyszy jej spektakl teatralny
 • czy jest dostępna dla osób niepełnosprawnych
Dodatkowo, specjalnym znakiem graficznym wyróżniono zajęcia poświęcone historii Warszawy. Na każdym poziomie można też dokonać filtrowania informacji według wymienionych kategorii z uwzględnieniem podziału na wszystkie etapy edukacji szkolnej. Przeglądanie oraz wyszukiwanie informacji o tematach lekcji, a także korzystanie z e-learningu nie wymagają rejestracji.

Informacja dla nauczycieli
Na Platformie Edukacyjnej znajdują się wszystkie tematy z aktualnej oferty Zamku. Platforma powiązana jest też z wewnętrznym systemem rezerwacji zamkowych lekcji. Dzięki temu możliwe jest automatyczne generowanie formularzy zgłoszeń. Proces elektronicznego generowania formularza wymaga uprzedniego zalogowania na Platformie. Otrzymują Państwo wówczas do uzupełnienia częściowo wypełniony formularz. Dalsze instrukcje pojawiają się podczas wypełniania formularza.

Wciąż podnosimy poziom naszych lekcji. Chcemy też mieć z Państwem możliwość bardziej bezpośredniego kontaktu. Chcemy poznać Państwa opinie i oczekiwania. Dlatego też po każdej wizycie na zajęciach, prosimy o wypełnienie ankiety. Znajduje się ona w Państwa „Profilu” przy każdym zrealizowanym temacie.