Platforma edukacyjna Zamku Królewskiego w Warszawie

STATUS: NIEZALOGOWANY
 
Platforma edukacyjna
 
 

KARTA LEKCJI: Opowieść królewskiego majstra, czyli jak ozdabiano zamkowe komnaty

 

KLASY 0-3  

SZTUKIE PIĘKNE I RZEMIOSŁO  

lekcja dostępna w wersji e-learnigowej  

Dzieci oglądają zabytkowe przedmioty sztuki użytkowej, poznają dawne rzemiosła artystyczne oraz techniki zdobnicze, nazwy dawnych zawodów, uczą się szanować wartość pracy rzemieślników.

Uczniowie potrafią posługiwać się słowami związanymi z tematem (np. majster, majstersztyk, czeladnik, warsztat), docenić wartość pracy rzemieślniczej. Rozumieją znaczenie rzemiosła w dziejach sztuki i kultury, a także źródła nazw różnych zawodów.  

Po lekcji uczeń:
A. WIEDZA
•zna rodzaje i nazwy dawnych rzemiosł
•zna wytwory pracy rzemieślniczej
•zna nazwy i zastosowanie wyrobów rzemieślników
•zna wartość pracy
•zna nowe słowa i ich znaczenie (terminator, czeladnik, rzemieślnik, bednarz, zdun, płatnerz, pozłotnik, ludwisarz)
B. UMIEJĘTNOŚCI
•rozpoznaje techniki rzemieślnicze
•identyfikuje rzemiosło artystyczne jako dziedzinę sztuki
•świadomie posługuje się pojęciami związanymi z tematem
•opisuje sposób powstawania wyrobów rzemieślniczych
C. POSTAWA
•szanuje pracę rzemieślnika
•szanuje wytwór pracy rzemieślniczej, jego jakość i niepowtarzalność
•jest inspirowany do poznania w praktyce wybranego rzemiosła (np. hafciarstwo, garncarstwo)
•wypowiada się na dany temat
 

Uczeń:
•poznaje rodzaje i nazwy dawnych rzemiosł,
•poznaje wytwory pracy rzemieślniczej
•zna rolę i funkcję wytwarzanych przedmiotów
•poznaje wartość pracy
•poznaje rzemiosło artystyczne
 

•wybrane zamkowe przestrzenie i obiekty
•kopie obiektów przygotowane przez pracownie konserwatorskie
•rekwizyty
 

•metoda oglądowa (przykłady oryginalnych wyrobów rzemieślniczych z wyposażenia Zamku)
•heureza (metoda sokratyczna – pytania i odpowiedzi)
•tzw. „burza mózgów” – dyskutujemy nad wybranym zagadnieniem
•metoda rozwiązywania problemów – zadanie lub pytanie problemowe
•indukcja – od szczegółu do ogółu
•dedukcja – od ogółu do szczegółu
•od znanego do nieznanego, od łatwego do trudnego
 

   
powrót do listy