Platforma edukacyjna Zamku Królewskiego w Warszawie

STATUS: NIEZALOGOWANY
 
Platforma edukacyjna
 
 

KARTA LEKCJI: Portret Króla Jegomości

 

KLASY 0-3, SZKOŁY SPECJALNE  

SZTUKIE PIĘKNE I RZEMIOSŁO  

lekcja dostępna w wersji e-learnigowej  

Oglądając uważnie różne rodzaje portretów królewskich (reprezentacyjne, konne, prywatne), uczniowie poznają insygnia władzy królewskiej, symbolikę kolorów, symboliczne znaki króla (korona, berło, jabłko). Biorą również udział w krótkich zajęciach plastycznych.

Uczniowie potrafią rozpoznać różne rodzaje portretów i ich znaczenie, świadomie posłużyć się słowami związanymi z tematem (np. król, królewicz, książę, koronacja, insygnia). Rozumieją symbolikę insygniów i stroju koronacyjnego, kolorów związanych z władzą króla.  

a. wiedza

Po lekcji uczeń zna:
• zna symbolikę insygniów i stroju reprezentacyjnego
• zna symbolikę kolorów związanych z urzędem królewskim
• zna symbolikę państwową
• zna etykietę związaną z osobą króla
• zna nowe słowa i ich znaczenie

b. umiejętności

Po lekcji uczeń:
• rozpoznaje rodzaje, funkcje i znaczenie portretu
• świadomie posługuje się słowami związanymi z tematem (np. król, królewicz, książę, koronacja, insygnia)
• wypowiada się w różnych technikach plastycznych

c. postawy

Uczeń potrafi:
• zachować się w przestrzeni publicznej – muzeum
• bezpieczne posługiwać się narzędziami w pracowni plastycznej
• pracować i komunikować się w grupie
• dyskutować i wypowiadać się na dany temat
• zachować się wobec nieznanej wcześniej osoby – prowadzący lekcje.
 

Uczeń:
• rozpoznaje i posługuje się rekwizytami - znakami władzy królewskiej (korona, berło, jabłko, płaszcz królewski)
• rozpoznaje zawody i funkcje po ubiorze i rekwizycie (po czy poznamy policjanta, a po czym króla?)
• rozpoznaje i zna znaczenie symboliczne znaków państwa (herb, godło, flaga)
• rozpoznaje i nazywa różne formy plastyczne (obraz, rzeźba, płaskorzeźba)
• rozpoznaje nazywa różne rodzaje portretu (portret reprezentacyjny, portret prywatny, miniatury, portret konny, popiersia)
• poznaje podstawowe elementy zachowania wobec Króla (etykieta dworska)
• rozwija umiejętności plastyczne
 

• wybrane zamkowe przestrzenie i obiekty
• rekwizyty
• materiały plastyczne
 

• Heureza (metoda sokratyczna – pytania i odpowiedzi)
• tzw. „burza mózgów” – dyskutujemy nad wybranym zagadnieniem
• metoda poglądowa
• metoda rozwiązywania problemów – zadanie lub pytanie problemowe
• krótka forma inscenizacyjna
• indukcja – od szczegółu do ogółu
• dedukcja – od ogółu do szczegółu
• od znanego do nieznanego, od łatwego do trudnego
• metody plastyczne: rysowanie, malowanie, wycinanie, mozaiki, collage, układanki, uzupełnianie brakujących elementów
 

   
powrót do listy