Platforma edukacyjna Zamku Królewskiego w Warszawie

STATUS: NIEZALOGOWANY
 
Platforma edukacyjna
 
 

KARTA LEKCJI: Zamek międzywojenny i II Rzeczpospolita

 

GIMNAZJA, KLASA 1, SZKOŁY SPECJALNE, PROGRAM ROZSZERZONY  

HISTORIA POLSKI, PORTRET EPOKI, HISTORIA POLITYCZNA, HISTORIA USTROJU  

lekcja dostępna w wersji e-learnigowej  

Zamek był jednym z głównych gmachów II Rzeczypospolitej. Tutaj podejmowano gości zagranicznych i tu odbywały się uroczystości państwowe. W latach 1926–1939 był rezydencją prezydenta Ignacego Mościckiego. Podczas lekcji uczniowie poznają podstawowe zagadnienia związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa.

Uczniowie potrafią rozróżnić kompetencje władzy ustawodawczej i wykonawczej, wskazać zakres i zmiany władzy prezydenta RP. Rozumieją konstytucyjne podstawy II Rzeczypospolitej, rolę i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego.  

A. WIEDZA
Po lekcji uczeń:
• zna instytucje ustrojowe II Rzeczypospolitej
• zna najważniejsze postacie związane z II Rzeczpospolitą (Józef Piłsudski, Edward Rydz-Śmigły, Ignacy Mościcki, Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski, itd.)
• zna problemy polityczne i gospodarcze w momencie odradzania się państwa polskiego i w latach późniejszych
• zna wartość historyczną i symboliczną Zamku Królewskiego
• zna nowe słowa i rozumie ich znaczenie (konstytucja marcowa, konstytucja kwietniowa, stronnictwo polityczne, Centralny Okręg Przemysłowy, przewrót majowy, itd.)
B. UMIEJĘTNOŚCI
Po lekcji uczeń:
• potrafi dyskutować na temat sytuacji politycznej i ustroju II Rzeczypospolitej
• świadomie posługuje się słowami związanymi z tematem lekcji

C. POSTAWA
Uczeń:
• szanuje i rozwija postawę szacunku dla polskich tradycji niepodległościowych i państwowych
• potrafi zachować się w przestrzeni publicznej – muzeum
• potrafi pracować i komunikować się w grupie
• potrafi wypowiadać się na dany temat
• potrafi zachować się wobec nieznanej wcześniej osoby – prowadzącej lekcje
 

Uczeń:
• zdobywa wiedzę na temat sytuacji wewnętrznej oraz zewnętrznej II Rzeczypospolitej
• rozumie znaczenie symboliczne znaków państwa (godło, flaga, hymn państwowy )
 

• wybrane zamkowe przestrzenie i obiekty
• tekst źródłowy
• ilm dokumentalny
 

• heureza (metoda sokratyczna – pytania i odpowiedzi)
• metoda poglądowa
 

   
powrót do listy